Åpenhetsloven

Arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Torshov Elektro AS omfattes av reglene for årlig rapportering iht. åpenhetsloven
Vi jobber med å få dette i bedriftens interne regler og retningslinjer. Vi er i gang med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetslovens §4.

Torshov Elektro AS verdier og etiske retningslinjer er fundamentet i arbeidet for å ivareta menneskerettigheter og fremme anstendige og gode arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser, og videre i vår leverandørkjede.

På leverandørsiden er vi i gang med kartlegging av våre grossister og leverandører for å kunne vurdere produksjon av våre varekjøp er i tråd med grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i åpenhetslovens §1

Vi forventer at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Torshov Elektro AS forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter på samme måte som oss, dette gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss. Dette er blant annet fastsatt i våre etiske retningslinjer for leverandører.

Leverandørkjeden til Torshov Elektro AS består vesentlige av leverandører og underentreprenører som igjen har sine forsyningskjeder. Torshov Elektro AS har derfor en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderingen i samsvar med åpenhetslovens formål. FNs retningslinjer anerkjenner at selskapene ikke kan håndtere alle de mulige effektene i verdikjeden samtidig og på egen hånd, og forventer derfor at alle selskap gjør prioriteringer i arbeidet med aktsomhetsvurderinger i henhold til omfang og utstrekning av mulige og faktiske effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

Sertifikater