nødlys i næringsbygg

Brannsikring av næringsbygg

Er ditt bygg brannsikkert?

Er ditt bygg brannsikkert?

Som eier og forvalter av et bygg, er du ansvarlig for brannsikkerheten. Det betyr at du skal kjenne kravene som gjelder for byggverket, enten det er en bygning, konstruksjon eller et anlegg. Den viktigste grunnen til kravet om brannsikkerhet i bygninger er for å hindre tap av menneskeliv i en brann. Det innebærer å redusere sannsynligheten for, og begrense konsekvensene brann kan påføre.

to elektrikere jobber på data i et sikringsskap om brannsikkerhet

Hvilke brannregler gjelder for deg?

Selv om du står som ansvarlig for brannsikkerheten av et bygg, er det ofte knyttet usikkerhet til kravene og hvorvidt de følger gjeldende regelverk. Det er mange lovverk, forskrifter og standarder å ta høyde for, og oppgaven kan derfor ofte virke utfordrende for en som ikke er faglært.

Det er mange faktorer som spiller inn på den samlede brannsikkerheten, og alle branntiltak må derfor sees i en sammenheng. I dag stilles det ikke bare krav til hva du trenger av sikkerhetstiltak for byggverket, men også hvordan du skal installere, drifte og vedlikeholde systemet. Derfor finnes det krav om at brannsikkerheten i bygninger utarbeides av sertifiserte aktører.

Dette bør din bedrift ha kontroll på – vi hjelper deg med hele prosessen:

  • Prosjektering
  • Installasjon
  • Drift
  • Vedlikehold
nødlys for brannsikkerhet i næringsbygg gang

Møt alle nødlysbehov

Lovverk og forskrifter setter strenge krav til nødlysanlegg – både i nybygg og i rehabilitering. I en nødssituasjon skal alle enkelt kunne finne veien ut, og mangel på riktig nødlyssystem i byggverk kan ha stor betydning for rømningstiden.

Investering i sikkerhet er en investering i liv, miljø og verdier. I Norgeseliten har vi leverandører som er ledende innen brannsikkerhetsutstyr verden over, og som tilbyr markedets beste løsninger innen nødlys.

Vi leverer alle typer nødlys:

  • Markeringslys
  • Ledelys
  • Brannpostskilt
  • Antipanikklys for åpne arealer

Brannsikre bygget ditt

I Norgeseliten hjelper vi deg med hele prosessen; fra planlegging og design til komplett, installert løsning for brannsikkerhet i bygget ditt. Dagens regelverk krever mye av brukeren med hensyn til testing og dokumentasjon. Våre leverandører tilbyr derfor systemer som gjør brukeren i stand til å møte disse kravene på en enkel, effektiv og kvalitetssikker måte. Å ha et komplett brannsikkerhetssystem i henhold til regelverket sørger for at du har full kontroll i nødssituasjoner, og er avgjørende for å beskytte liv, helse, miljø og verdier.

Sertifikater